Tijd voor Tranen

Welkom bij Tijd voor Tranen. De plek waar ik mijn kennis en ervaring op het gebied van rouw, verlies, scheiding, emoties en intuïtief hulpverlenen samen breng.

Vanuit de gedachte ‘Leer niet alleen in de schoolbanken, maar van alles wat het leven je brengt’  bied ik trainingen en schoolprojecten. Daarnaast schrijf ik kinderboeken over deze thema’s en ontwikkel ik (therapeutisch) spel- en gespreksmateriaal dat daar bij aansluit..

Waarom?

In de moeilijke momenten in ons leven liggen kansen voor groei verborgen. De manier waarop je omgaat met een gebeurtenis zegt veel over waar je nog iets te leren hebt. Bewustwording, inzicht en tijd voor je (emotionele) ontwikkeling dragen bij aan je gelukkig voelen.  Ik voel een enorme innerlijke drive om dit gedachtegoed over te brengen aan kinderen. Vanuit het principe 'jong geleerd is oud gedaan' zet ik me in om kinderen op jonge leeftijd al op speelse wijze bewust bezig te laten zijn met emoties en (ingrijpende) gebeurtenissen in je leven. Om je goed voor te bereiden op het leven en de maatschappij behoort mijn inziens niet alleen rekenen, taal en aardrijkskunde in je vakkenpakket te zitten. Emoties horen bij het leven, maar deze hanteren is niet voor iedereen vanzelfsprekend of makkelijk. Op een veerkrachtige manier om leren gaan met emoties is van grote meerwaarde voor iedereen. Jong en oud. 

Daarom dus…

Tijd voor tranen, van verdriet én geluk.